Bydelskirken Mars 2020

Kjære venner i Bydelskirken
Siden corona epidemien brøt ut i Norge har vi ikke hatt muligheter til å avholde gudstjenester i Bjørndal kirke. Myndighetene har forlenget de strengere reglene ift kontakt og vi må her være lojale og følge opp de retningslinjer som gis.

For Bydelskirken betyr dette at vi ikke kan ha gudstjenester eller samlinger i hjemmet før muligens etter påske. Det er en vanskelig og spesiell tid for oss alle, for Norge og for hele verden.

Men vi som tror på Gud, må gå foran. Vær med å be for at alt det som nå skjer, skal vende godt tilbake. Be om at vi alle ydmyker oss og vender om fra vår ugudelige vei. Be om at mange omvender seg til Gud og mottar frelse hos Jesus Kristus, Han som er verdens frelser.

Bydelskirken ønsker dere alle Guds rike velsignelse!

Bydelskirken Filadelfia
Gudstjenester 2020

Til alle som pleier å samles til Gudstjenester i Bydelskirken
I og med den pågående Corona epidemien kan vi ikke avholde gudstjenester eller bønnesamlinger. Vi må på lik linje med andre menigheter etterfølge de retningslinjer som gis fra pinsebevegelsen og Folkehelseinstituttet.
Vi kan selvfølgelig holde kontakt via telefon/Facetime/Skype/FB og lignende medier. Vi oppfordrer alle til å bruke tid til å lese Guds ord og be. Det finnes også mange fine prekener og sanger på Youtube.

Dagens bibel ord vi vill gi dere er hentet fra Samle 91 – Herren beskytter og sørger for oss. Ta vare på hverandre!

Følg med på bydelskirkens nettside – vi vil oppdatere informasjon fortløpende.

Det vil ikke være Gudstjeneste i Bydelskirken Søndag 15 mars.
Det avholdes Årsmøte for medlemmer hjemme hos familien Gaathje kl. 11

Tid: Søndag 8 mars kl. 11.00
Sted: Granbergsstubben 28, 1275 Oslo
Tale: Øyvind Gaathje

Tid: Søndag 1 mars kl. 11.00
Sted: Granbergsstubben 28, 1275 Oslo
Tale: Dordi Flekstad

Bønnemøter i Bydelskirken
Tid: Onsdagene den 4, 11, 18 og 25 mars kl. 19.30 – 21.00.
Etter samlingen den  første onsdagen i hver måned, spiser vi kveldsmat sammen. Alle tar med seg et pålegg.
Sted: Hos familien Gaathje

Alle er hjertelige velkomne til våre samlinger!

Velkommen til Gudstjenester i Bydelskirken Februar 2020

Bydelskirken Filadelfia
Gudstjenester 2020

Tid: Søndag 23 februar kl. 11.00
Sted: Granbergsstubben 28, 1275 Oslo
Tale: Dag Eikeri

Tid: Søndag 16 februar kl. 11.00
Sted: Granbergsstubben 28, 1275 Oslo
Tale:
 Øyvind Gaathje

Tid: Søndag 9 februar kl. 11.00
Sted: Stallerudveien 1 B
Tale:
 Dag Eikeri

Tid: Søndag 2 februar Felles kirkelig Gudstjeneste kl. 11.00
Sted: Mortensrud kirke, Helga Vaneks vei 15, 1215 Oslo
Tale: Trond Løberg

Bønnemøter i Bydelskirken
Tid: Onsdagene den 12, 19 og 26 februar kl. 19.30 – 21.00.
Etter samlingen den  første onsdagen i hver måned, spiser vi kveldsmat sammen. Alle tar med seg et pålegg.
Sted: Hos familien Gaathje

Alle er hjertelige velkomne til våre samlinger!

 

  
Velkommen til Gudstjenester i Bydelskirken Januar 2020

Bydelskirken Filadelfia
Gudstjenester Januar 2020

Tid: Søndag 26 januar kl. 11.00
Sted: Dalsnaret 6, 1168 Oslo
Tale: Dag Eikeri

Bønnemøter i Bydelskirken 

Tid: Onsdagene den 22, 29 januar kl. 19.30 – 21.00.  
Etter samlingen den første onsdagen i hver måned, spiser vi kveldsmat sammen. Alle tar med seg et pålegg, 
Sted: Hos familien Gaathje

Alle er hjertelig velkomne til våre samlinger!