Velkommen til Gudstjenester i Bydelskirken Februar 2020

Bydelskirken Filadelfia
Gudstjenester 2020

Tid: Søndag 23 februar kl. 11.00
Sted: Granbergsstubben 28, 1275 Oslo
Tale: Dag Eikeri

Tid: Søndag 16 februar kl. 11.00
Sted: Granbergsstubben 28, 1275 Oslo
Tale:
 Øyvind Gaathje

Tid: Søndag 9 februar kl. 11.00
Sted: Stallerudveien 1 B
Tale:
 Dag Eikeri

Tid: Søndag 2 februar Felles kirkelig Gudstjeneste kl. 11.00
Sted: Mortensrud kirke, Helga Vaneks vei 15, 1215 Oslo
Tale: Trond Løberg

Bønnemøter i Bydelskirken
Tid: Onsdagene den 12, 19 og 26 februar kl. 19.30 – 21.00.
Etter samlingen den  første onsdagen i hver måned, spiser vi kveldsmat sammen. Alle tar med seg et pålegg.
Sted: Hos familien Gaathje

Alle er hjertelige velkomne til våre samlinger!